صفحه کنونی: مقالهبرق صنعتی

برق صنعتی


ساعت نجومی، سوپر فتوسل، فتوسل
در این بخش توضیحات مختصری در مورد ساعت نجومی شیوا امواج و ویژگی های آن ارائه می گردد. ساعت نجومی شیوا امواج:
بازدید: 384

ساعت فرمان هفتگی، ساعت فرمان دو تعرفه
در این مقاله توضیحات مختصری در مورد ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج و ویژگی های آن ارائه می گردد. ساعت فرمان هفتگ
بازدید: 348

صدمات برق بر بدن انسان، عوامل مهم در برق گرفتگی
در این مقاله توضیحاتی در مورد صدمات برق بر بدن انسان ارائه می گردد. صدمات برق بر بدن انسان:
بازدید: 388

عوامل ایجاد برق گرفتگی، نجات فرد برق گرفته
در این مقاله توضیحاتی در مورد عوامل ایجاد برق گرفتگی و توصیه ایمنی به برقکاران ارائه می گردد. عوامل ایجاد
بازدید: 397

نحوه کار و انواع مولتی متر، مولتی متر 144
انواع مولتی متر و کاربرد آنها: مولتی متر دیجیتال:
بازدید: 368

اندازه گیری ولتاژ مستقیم، اندازه گیری ولتاژ متناوب
در این مقاله چگونگی اندازه گیری ولتاژ مستقیم توسط مولتی متر عقربه ای ارائه می گردد. اندازه گیری ولتاژ مستقیم
بازدید: 356

تست دیود، تست سیم پیچ، تست خازن
در این بخش توضیحات مختصری در مورد تست انواع دیود با مولتی متر ارائه می گردد. تست دیود ها :
بازدید: 384

تست فیوز روی مدار، تست تریستور و ترایاک
در این مقاله توضیحاتی در مورد تست فیوز روی مدار بوسیله مولتی متر ارائه می گردد. تست فیوز روی مدار :
بازدید: 377

رفع عیب تابلوهای برق، نحوه نصب تابلو کنتور
در این مقاله توضیحاتی در مورد چگونگی رفع عیب تابلوهای برق صنعتی ارائه می گردد. 
بازدید: 398

تابلو برق فشار ضعیف، تابلو برق در نگاهی ساده
در این مقاله توضیحات مختصری در مورد تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد ارائه می گردد.  تابلوهای برق فشار
بازدید: 387

کابل ترانسفورماتور به تابلو، تابلو pf
در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد. نحوه اتصال کابل تران
بازدید: 376

پست های هوایی و تابلو، تابلو و شبکه فشار ضعیف
در این مقاله توضیحاتی در مورد شرایط عمومی پست های هوایی و تابلو پست هوایی ارائه می گردد.
بازدید: 383

سکسیونر، کلید بدون بار، کلید خلاء
سکسیونر قابل قطع زیر بار، کارکرد و کاربردهای آن در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. سکسیونر قابل قطع زیر بار:
بازدید: 373

کلید روغنی، کلید اکسپانزیون، انتخاب کلید قدرت
در این مقاله در رابطه با کلید روغنی و کلید اکسپانزیون توضیحات مختصری ارائه می گردد. کلید روغنی:
بازدید: 391

کلید خلاء، کلید گاز سخت، کلید sf6، کلید هوایی
در این مقاله در رابطه با کلید خلاء و مزایای آن توضیحاتی ارائه می گردد. کلید خلاء:
بازدید: 382

صفحه بعدی12345678صفحه قبلی