صفحه کنونی: مقالهبرق صنعتی

برق صنعتی


دستورالعمل برقراری انشعاب مشترکین
در این مقاله توضیحاتی در مورد دستورالعمل برقراری انشعاب مشترکین ارائه می گردد. دستورالعمل برقراری انشعاب م?
بازدید: 190

سنسور نوری و انواع آن
در این مقاله توضیحاتی در مورد سنسور نوری و انواع آن ارائه می گردد. سنسور نوری:
بازدید: 276

تجهیزات تشخیص حریق ( دتکتورها)
در این مقاله توضیحاتی در مورد تجهیزات تشخیص حریق ( دتکتورها) ارائه می گردد. تجهیزات تشخیص حریق ( دتکتورها):
بازدید: 394

 چرا از ترانس های ولتاژ و جریان استفاده می کنیم
در این مقاله توضیحاتی در مورد اینکه چرا از ترانس های ولتاژ و جریان استفاده می کنیم ارائه می گردد. چرا از تر?
بازدید: 238

مقایسه انواع مختلف الکترود زمین
در این مقاله توضیحاتی در مورد مقایسه انواع مختلف الکترود زمین ارائه می گردد. مقایسه انواع مختلف الکترود ز?
بازدید: 238

اتوبوستر( تنظیم کننده ولتاژ) و خازن در شبکه توزیع
در این مقاله توضیحاتی در مورد اتوبوستر( تنظیم کننده ولتاژ) و خازن در شبکه های توزیع ارائه می گردد. اتوبوستر ( ?
بازدید: 223

 راه های کاهش تلفات سیستم توزیع برق
در این مقاله توضیحاتی در مورد راه های کاهش تلفات سیستم توزیع برق ارائه می گردد. راههای کاهش تلفات
بازدید: 199

 تلفات انرژی الکتریکی در تاسیسات توزیع برق
در این مقاله توضیحاتی در مورد تلفات انرژی الکتریکی در تاسیسات توزیع برق ارائه می گردد. تلفات انرژی ?
بازدید: 205

ساعت نجومی، سوپر فتوسل، فتوسل
در این بخش توضیحات مختصری در مورد ساعت نجومی شیوا امواج و ویژگی های آن ارائه می گردد. ساعت نجومی شیوا امواج:
بازدید: 725

ساعت فرمان هفتگی، ساعت فرمان دو تعرفه
در این مقاله توضیحات مختصری در مورد ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج و ویژگی های آن ارائه می گردد. ساعت فرمان هفتگ
بازدید: 647

صدمات برق بر بدن انسان، عوامل مهم در برق گرفتگی
در این مقاله توضیحاتی در مورد صدمات برق بر بدن انسان ارائه می گردد. صدمات برق بر بدن انسان:
بازدید: 683

عوامل ایجاد برق گرفتگی، نجات فرد برق گرفته
در این مقاله توضیحاتی در مورد عوامل ایجاد برق گرفتگی و توصیه ایمنی به برقکاران ارائه می گردد. عوامل ایجاد
بازدید: 712

نحوه کار و انواع مولتی متر، مولتی متر 144
انواع مولتی متر و کاربرد آنها: مولتی متر دیجیتال:
بازدید: 641

اندازه گیری ولتاژ مستقیم، اندازه گیری ولتاژ متناوب
در این مقاله چگونگی اندازه گیری ولتاژ مستقیم توسط مولتی متر عقربه ای ارائه می گردد. اندازه گیری ولتاژ مستقیم
بازدید: 637

تست دیود، تست سیم پیچ، تست خازن
در این بخش توضیحات مختصری در مورد تست انواع دیود با مولتی متر ارائه می گردد. تست دیود ها :
بازدید: 709

صفحه بعدی123456789صفحه قبلی
آگهی برق صنعتی
فروش سیم و کابل خراسان ( افشارنژاد )
شرکت سنانیروی آویژه
تهران
تلفن:40330564,574,584-----09125093717

نمایندگی فروش سیم وکابل شاهین
شرکت سنانیروی آویژه
تهران
تلفن:40330564,574,584-----09125093717

نمایندگی رسمی فروش شرکت سیم وکابل ابهر
شرکت سنانیروی آویژه
تهران
تلفن:40330564,574,584-----09125093717

نمایندگی فروش کابل سیمند(سیمند کابل)
بختیاری
تهران
تلفن:40330564,574,584-----09125093717