خازن


اتوبوستر( تنظیم کننده ولتاژ) و خازن در شبکه توزیع

در این مقاله توضیحاتی در مورد اتوبوستر( تنظیم کننده ولتاژ) و خازن در شبکه های توزیع ارائه می گردد.

......


تست دیود، تست سیم پیچ، تست خازن

در این بخش توضیحات مختصری در مورد تست انواع دیود با مولتی متر ارائه می گردد.

......


کابل ترانسفورماتور به تابلو، تابلو pf

در این بخش توضیحات مختصری در مورد نحوه اتصال کابل ترانسفورماتور به تابلو ارائه می گردد.

......


کنتاکتور خازنی، محافظ کنتاکتور شیوا امواج

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد کنتاکتور خازنی ارائه می گردد.

......


راه اندازی موتور، فرکانس روی روتور، محافظت موتور

در این مقاله توضیحاتی در مورد راه اندازی موتورهای تکفاز آسنکرون ارائه می گردد.

......


نحوه اتصال خازن به شبکه، خازن های متغیر و ثابت

نحوه اتصال خازن به شبکه در این بخش ارائه می گردد.

......


خازن های تانتالیوم، آلومنیومی، کاغذی، سرامیکی

در این بخش در رابطه با خازن تانتالیوم و  ......


طراحی بانک خازنی، هدف نصب بانک خازنی

در این بخش توضیحاتی درباره موارد مطرح شده در طراحی بانک خازنی ارائه می گردد.

......


کنتاکتور خازنی، سنسور فشار خازنی، رگولاتور

در این مقاله توضیحات مختصری در مورد کنتاکتور خازنی ارائه می گردد.

......


اندازه گیری خازن، تابلو pf، خازن در شبکه توزیع

در این مقاله چگونگی اندازه گیری مقدار ظرفیت خازن و مقدار فرکانس ارائه می گردد.

......


چگونگی تست خازن ها

در این مقاله توضیحاتی در مورد چگونگی تست خازن ها روی مدار ارائه می گردد.

......


موتور القایی تکفاز، موتور القایی تکفاز دوخازنی

در این مقاله توضیحاتی در مورد موتور القایی تکفاز و موتور تکفاز دوخازنی ارائه می گردد.

......


حفاظت خازن در شبکه های صنعتی، نشتی خازن ها

در این مقاله توضیحاتی در مورد حفاظت خازن در شبکه های صنعتی ارائه می گردد.

......


صفحه بعدی1صفحه قبلی